Skoči do osrednje vsebine

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo nepremičnine s parc. št. 1310, k.o. 2304 Nova Gorica

Rok za prijavo je potekel.

Republika Slovenija, Vlada Republike Slovenije na podlagi 52. in 54. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18), objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo nepremičnine s parc. št. 1310, k.o. 2304 Nova Gorica v izmeri 346 m2. Ocenjena vrednost predmetne nepremičnine je 12.300,00 EUR.

Kontakt

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

Direktorat za investicije

Aleš Rajlič

e-pošta: ales.rajlic@gov.si

tel.: 01 478 4682