Skoči do osrednje vsebine

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo nepremičnin parc. št. 196/2 in parc. št. 196/4, obe k. o. 1722 Trnovsko predmestje

Rok za prijavo je potekel.

Republika Slovenija, Vlada Republike Slovenije, ki jo v skladu z 11. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/2018 in 79/18) in 19. členu Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) zastopa upravljavec Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, objavlja, na podlagi 52. in 54. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, namero o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo nepremičnin parc. št. 196/2 (ID 362781) in parc. št. 196/4 (ID 7150703), obe k. o. 1722 Trnovsko predmestje. Nepremičnina parc. št. 196/2, k. o. 1722 Trnovsko predmestje meri 36 m2, parc. št. 196/4, k. o. 1722 Trnovsko predmestje pa 75 m2, pri čemer v naravi obe predstavljata del parka.

Kontakt

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

Direktorat za investicije

g. Aleš Rajlič

ales.rajlic@gov.si