GOV.SI

Nakup računalniške opreme

Rok za prijavo je potekel.

Predmet javnega naročila je nakup okoljsko manj obremenjujočega računalniške opreme za potrebe občinskega sveta in občinske uprave, kot izhaja iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

Več na portalu javnih naročil