Skoči do osrednje vsebine

Nakup portala za elektronsko oddajo vlog "eVloge" ter vzdrževanje in nadgradnje za obdobje 4 let

Rok za prijavo je potekel.

Predmet javnega naročila je izdelava portala »eVloge« za elektronsko oddajo vlog, ki bo služil za oddajo vlog za pridobitev različnih vrst dovoljenj oziroma za oddajo drugih dogovorjenih dokumentov.

Projekt sestavljata dva dela:

1. FIKSNI del izvedba in implementacija, ter
2. VARIABILNI del podpora in nadgradnje.

V nadaljevanju so navedene predvidene faze projekta:

FAZA I: Načrtovanje programske rešitve
FAZA II: Razvoj oziroma prilagoditev obstoječe programske rešitve
FAZA III: Testiranje in dopolnitve izvedbe
FAZA IV: Uvajanje notranjih uporabnikov
FAZA V: Predaja dokumentacije in podpora

Izvajalec mora skladno s tehničnimi zahtevami dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila izvesti storitev v fazah. Prevzeti mora vodenje projekta in naročniku v času trajanja pogodbe nuditi svetovanje.

Z izbranim ponudnikom bo naročnik sklenil pogodbo za dobavo in implementacijo informacijskega sistema za elektronsko oddajo vlog ter podporo in nadgradnje le-tega za obdobje štirih (4) let. Obdobje podpore in nadgradnje nastopi po zaključeni implementaciji in traja do izteka pogodbe. Skrajni rok za zaključitev FAZE IV in vstop v FAZO V je 6 mesecev od podpisa pogodbe.

Podrobnejše zahteve so zapisane v tehničnih specifikacijah, ki so del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

Več na portalu javnih naročil