Skoči do osrednje vsebine

NAKUP MERILNIKOV RADONA IN TORONA za potrebe projekta »RAZVOJ RAZISKOVALNE INFRASTRUKTURE ZA MEDNARODNO KONKURENČNOST SLOVENSKEGA RRI PROSTORA RI-SI-EPOS

Rok za prijavo je potekel.

Predmet javnega naročila je nakup merilnikov radona in torona, ki jih bomo uporabljali za kontinuirni monitoring radona/torona v zunanjem zraku (sledilo pri raziskavah globalnega in lokalnega transporta zračnih mas), zraku kraških jam (sledilo pri dinamiki gibanju zraka po jami) in zraku v prostorih (škodljivi učinki na zdravje). Raziskovalno opremo bomo uporabljali v projektih EPOS-SI (kot del EPOS WP9 »Near Fault Observatories«) in STRAP (Sources, Transport and Fate of Persistent Air Pollutants in the Environment of Slovenia).\n\nOperacijo sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike 2014-2020 v okviru prednostne osi 1: »Mednarodna konkurenčnost raziskav, inovacij in tehnološkega razvoja v skladu s pametno specializacijo za večjo konkurenčnost in ozelenitev gospodarstva«, prednostne naložbe 1.1 »Kr

Več na portalu javnih naročil