GOV.SI

Nakup in dobava novega specialnega vozila za odvoz odpadkov - malega smetarskega vozila

Nakup in dobava novega specialnega vozila za odvoz odpadkov - malega smetarskega vozila s tehničnimi specifikacijami, ki so sestavni del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

Več na portalu javnih naročil