GOV.SI

Nakup in dobava 2 (dveh) novih kombiniranih osebnih vozil za potrebe naročnika

Kombinirano vozilo za prevoz oseb z 9 sedeži (8+1). Natančnejši opis vozila, ki je predmet tega javnega naročila in tehnične zahteve naročnika so navedene v razpisni dokumentaciji naročnika.

Več na portalu javnih naročil