Skoči do osrednje vsebine

Najem boksov in oskrba zapuščenih živali v obdobju 2019-2022

Rok za prijavo je potekel.

Predmet javnega naročila je najem boksov in oskrba zapuščenih živali v obdobju od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2022, kar zajema:
 sprejem prijave o zapuščenih živalih od centra za obveščanje oz. lokalne inšpekcijske službe,
 zagotavljanje potrebne veterinarske pomoči zapuščenim živalim,
 zagotavljanje ulova, prevoza, namestitve in oskrbe zapuščenih živali v zavetišču,
 skrb za iskanje skrbnikov teh živali oziroma prodajo ali oddajo živali novim skrbnikom,
 skrb za ažurno vodenje evidenc oz. registra psov in ga enkrat letno posredovati na Občino Brežice oz. kot predpisuje zakonodaja,
 sodelovanje s pristojno inšpekcijsko službo in organizacijami, ki delujejo na področju zaščite živali,
 opravljanje vseh ostalih nalog pod pogoji in na način kot to določajo predpisi s področja zavetišč za zapuščene živali.

Posamezne storitve, ki so predmet javnega naročila, bo naročnik naročal glede na konkretne potrebe ter razpoložljiva finančna sredstva naročnika v posameznem letu. Upoštevajo se načela sukcesivnega naročanja storitev in sicer okvirno največ v višini 25.000,00 EUR brez DDV letno.

Več na portalu javnih naročil