GOV.SI

Nadgradnja sistema katodne zaščite plinovodnega sistema za obdobje treh let

Nadgradnja sistema katodne zaščite plinovodnega sistema vključuje izvedbo dodatnih anodnih ležišč in vgradnjo novih usmerniških naprav. V sklopu del se bo vgradilo tudi prenapetostno zaščito in zaščito pred induciranimi izmeničnimi napetostmi. Nadgradnja zajema tudi vgradnjo korozijskih sond za spremljanje in vrednotenje učinkovitosti katodne zaščite. V sklop nadgradenj sodijo tudi senzorji za daljinski prenos podatkov, loggerji za zajem podatkov iz korozijskih sond in druga oprema katodne zaščite vgrajena na plinovodnem sistemu.

Več na portalu javnih naročil