Skoči do osrednje vsebine

»Nabava laboratorijskega materiala za sistem: Q Exactive Plus in EasySprav ionskim izvorom z sistemom UltiMate 3000 RSLC nano ter ostalega materiala za potrebe UM MF«

Oznaka javnega naročila: 302-08/RSLCnano /MF/2021 \n\nPredmet javnega naročila: \n nakup različne laboratorijske opreme za potrebe Centra za humano genetiko in farmakogenomiko ter ostalih inštitutov na UM Medicinske fakultete, Taborska ulica 8, Maribor.\n\nNaročilo je razdeljeno na 2 sklopa, in sicer:\n\nSklop 1: Laboratorijski material, CPV koda: 38000000\nSklop 2: Laboratorijski material, CPV koda: 38000000\n

Več na portalu javnih naročil