GOV.SI

Nabava in postavitev lesene pašne ograje na projektnem podobmočju (PPO) Pohorje - projekt LIFE TO GRASSLANDS (LIFE 14 NAT/SI/000005)

Nabava, dostava in postavitev lesene pašne ograje na projektnem podobmočju (PPO) Pohorje.

Več na portalu javnih naročil