Skoči do osrednje vsebine

Monitoring vplivov na okolje in geotehnični monitoring med izvedbo sanacije parcele 115/1 k.o.Teharje

Rok za prijavo je potekel.

Predmet naročila je izvedba geotehničnega monitoringa in monitoringa vplivov na okolje med gradnjo sanacije predmetne parcele. Program monitoring je podan v PZI dokumentaciji, načrt št ic020/22-E, ki je priloga projektne naloge. Program je izdelan skladno z izdelano Presojo vplivov na okolje ter Okoljevarstvenim soglasjem.

Več na portalu javnih naročil