Skoči do osrednje vsebine

Modernizacija LC 440251 Oplotnica-Božje-Koroška vas - 1. faza (od km 6.849 do km 7.629)

Rok za prijavo je potekel.

Predmet javnega naročila je modernizacija LC 440251 Oplotnica-Božje-Koroška vas, od km 6.849 do km 7.629, od prečnega profila P1 do P48 v dolžini 780 m.

Obstoječa cesta, ki je predvidena za modernizacijo, je makadamske izvedbe in povprečne širine 3,0 m. Obstoječe makadamsko vozišče je dotrajano in na nekaterih mestih zelo poškodovano ter ne omogoča ustreznih in zahtevanih pogojev za varno vožnjo (posedki, udarne jame, neustrezni prečni skloni, neustrezno odvodnjavanje ).

V sklop ureditve predmetne LC spada razširitev ceste in ureditev nove voziščne konstrukcije ter vozne površine ceste znotraj meje obdelave, ureditev odvajanja meteornih voda s ceste z izgradnjo nove meteorne kanalizacije, izgradnja nove kabelske kanalizacije za telekomunikacijske vode in delna prestavitev ter zaščita oz. prestavitev obstoječih podzemnih komunalnih vodov. Omenjena ureditev je tako projektirana z namenom zagotavljanja ustrezne prometne varnosti motoriziranega prometa ter zagotavljanja potrebnih kriterijev za normalno odvijanje prometa na tem delu ceste. Zaključni sloj vozne površine ceste bo izveden iz asfaltnih slojev.

Več na portalu javnih naročil

Iskalnik