GOV.SI

Manipulacija z odpadki in prevoz odpadkov ter košnja

Predmet javnega razpisa je nakladanje, stiskanje, razkladanje in prevoz odpadkov ter košnja za potrebe OKP Rogaška Slatina, d.o.o.
skladno z minimalnimi tehnično tehnološkimi zahtevami naročnika iz priloge številka 1.

Več na portalu javnih naročil