Skoči do osrednje vsebine

Komunalna infrastruktura za območje OPPN ŠM_ 40 južni del

Rok za prijavo je potekel.

Občina Šmartno pri Litiji namerava urediti komunalno infrastrukturo za območju OPPN ŠM_ 40 - južni del. V sklopu ureditve južnega dela OPPN ŠM_40 se uredi cesta od obstoječega priključka na obvoznico do gradbenih parcel na območju ŠM_40. CEsta je asfaltirana in obrobničena, izdela se povezava primarnega vodovoda južnega in severnega območja, naredi se prevezava posameznih priključkov, predvidijo se hidranti. Izvede se nova meteorna kanlizacija, ki se preko dveh izpoustov zliva v odprti vodotok. Na novo meteorno kanlizacijo se priključijo vsi obstoječi meteorni kanali, predvidi se priključke za meteorne vode za nove objekte izdela se odvodnja ceste. Izdela se nova fekalna kanalizacija in se priključi na črpališče, izdela se nova javna razsvetljava.
Poleg omenjenega se izvede tudi ureditev elektroinstalacij in telekomunikacij, vendar to ni predmet javnega naročila.

Več na portalu javnih naročil