Skoči do osrednje vsebine

KOMPOZITNA SIDRA ZA VAROVANJE ČELNE STENE

Rok za prijavo je potekel.

Naročnik po postopku naročila male vrednosti s pogajanji skladno z (47. čl. ZJN-3) oddaja predmetno javno naročilo.
Naročnik ima odprti razpis za predmetni material JN KOMPOZITNA SIDRA ZA VAROVANJE ČELNE STENE - SKLOP A, ki je bil objavljen na Portalu javnih naročil dne 17. 1. 2023 pod številko objave JN000232/2023-E01 in v Uradnem listu pod številko objave 2023/S 013-035201. Postopek oddaje je v izvajanju.

Upoštevaje neobičajnih ter nepredvidljivih okoliščin, ki so nastale v jami ter za nemoteno in zanesljivo dobavo premoga za namen obratovanja Termoelektrarne Šoštanj d.o.o., naročnik izvaja to javno naročilo iz nujnosti in oddaja naročilo za del nujno potrebnega materiala iz SKLOPA A - MATERIAL ZA SIDRANJE.

Več na portalu javnih naročil