GOV.SI

Kolesarska pot Zalog - Grobišče

Ureditev kolesarske poti Zalog - Grobišče dolžine 1526 metrov na trasi obstoječe makadamske poljske poti v asfaltni izvedbi, ki zajema izvedbo gradbenih del izvedbe zgornjega ustroja tamponskih slojev, nosilne in zaporne asfaltne plasti z izvedbo odvajanja padavinskih voda v obstoječe propuste pod obstoječo potjo s talno in vertikalno prometno signalizacijo.
Dela se izvajajo na širšem območju naselja Zalog pri Postojni.

Več na portalu javnih naročil