Skoči do osrednje vsebine

Kliping medijskega poročanja

Rok za prijavo je potekel.

(a) spremljanje nacionalnih in lokalnih medijev, in sicer:
- tiskanih (dnevniki, tedniki, štirinajstdnevniki, mesečniki, občasniki),
- elektronskih (radijske postaje, televizijski programi),
- relevantnih spletnih medijev,
(b) izdelava izbora objav na podlagi spremljanih gesel iz vseh spremljanih medijev v obliki:
- uredniškega povzetka pomembnih dnevnih medijskih objav,
- preslikanega izrezka za objave iz tiskanih in spletnih medijev,
- obdelanega magnetograma za objave iz elektronskih medijev,
(c) vodenje urejenega elektronskega arhiva objav, ki v času veljavnosti pogodbe naročniku omogoča časovno neomejen dostop preko spletne aplikacije izbranega ponudnika, in
(d) izdelava letnega arhiva objav in posredovanje le-tega naročniku na elektronskem nosilcu podatkov 1x letno (lokalni arhiv naročnika).

Več na portalu javnih naročil