Skoči do osrednje vsebine

Kartiranje nezgodnih habitatnih tipov Slovenije 2019-2021

Rok za prijavo je potekel.

Namen projekta Kartiranje negozdnih habitatnih tipov Slovenije je zagotoviti primerno kakovostno informacijo o negozdnih habitatnih tipih za potrebe ohranjanja narave v Sloveniji. Na območjih Natura 2000 in EPO to pomeni terensko kartiranje. Informacija o habitatnih tipih je potrebna predvsem za:
- monitoring kvalifikacijskih habitatnih tipov in vrst Nature 2000
- poročanje EU o izvajanju Direktive o habitatih in Direktive o pticah
- pripravo naravovarstvenih smernic
- pripravo dokumentov v okviru presoje vplivov izvedbe planov in posegov
- pripravo drugih poročil (npr. KOP)
- določitev varstvenih ukrepov, izvedbo conacije Natura območij
- strokovne podlage za upravljanje
- monitoring biotske raznovrstnosti
- kalibriranje satelitske slike.

Več na portalu javnih naročil