Skoči do osrednje vsebine

Kanal komunalnih odpadnih vod L, Ob Suhi-II.faza

Rok za prijavo je potekel.

Občina Ravne na Koroškem ureja sistem odvodnjavanja komunalnih odpadnih vod na območju naselja ob Suhi. Zgrajen je že del kanala komunalnih odpadnih vod L-1.faza, ki se steka v Obstoječi mešan kanalizacijski kolektor, sedaj pa je predvidena še dograditev kanala L ti. 2.faza, ki bo povezal višje ležeči del naselja ob Suhi do novozgrajenega kanala L-1.faza.\n\nPoselitveno območje ( višje ležeči del naselja ) ob Suhi je brez javnega kanalizacijskega sistema. Stanovanjski objekti imajo odpadne vode speljane v dvo ali troprekatne greznice. Vsebina le teh se večinoma odvaja v vodotok Suha.\n\nPredvidena je dograditev kanala L- 2.faza v dolžini 335 m, ki bo povezal višje ležeči del naselja ob Suhi do novozgrajenega kanala L-1.faza. Predviden je gravitacijski odvod komunalnih Odpadnih vod. Trasa kanala v glavnem sledi strugi vodotoka Suhe. Na projektirano kanalizacijo se bodo priključevali hišni priključki (le komunalne odpadne vode). Hišni priključki niso predmet predmetnega naročila.

Več na portalu javnih naročil