Skoči do osrednje vsebine

JN Dobava zdravil brez recepta

Rok za prijavo je potekel.

Predmet javnega naročila so zdravila brez recepta, ki so uvrščena v Centralno bazo zdravil (v
nadaljevanju: CBZ), vodeno na podlagi Pravilnika o centralni bazi zdravil za uporabo v humani
medicini, in sicer zdravila brez recepta z naslednjimi načini/režimi predpisovanja oziroma
izdaje zdravil:
- BRp (izdaja zdravila je brez recepta), katerih cena je določena v CBZ;
- BRp (izdaja zdravila je brez recepta), katerih cena ni določena v CBZ in
- BRp L+P (izdaja zdravila je brez recepta), katerih cena ni določena v CBZ.
Predmet javnega naročila je sukcesivna dobava zdravil brez recepta, ki so uvrščena v CBZ in
imajo eno izmed dovoljenj, na podlagi katerega je zdravilo v prometu v Republiki Sloveniji in
katerega cena je skladno z ZZdr-2 regulirana s strani Javne agencije za zdravila in medicinske
pripomočke (v nadaljevanju: JAZMP), ki določa ceno zdravil na podlagi zakonskih določb in
določb Pravilnika o določanju cen zdravil za uporabo v humani medicini, ter regulirano ceno

Več na portalu javnih naročil