Skoči do osrednje vsebine

JEKLENO LOČNO PODPORJE - VIJAK Z MATIC M24

Rok za prijavo je potekel.

Predmet javnega naročila je dobava predmeta naročila »JEKLENO LOČNEGA PODPORJA VIJAK Z MATICO M24«.
Naročnik izvaja postopek skladno z določili ZJN-3 v dveh fazah.
Naročnik bo ponudnike po odpiranju ponudb pozval k oddaji vzorcev predmeta javnega naročila in sicer:
10 kos vijak M24
10 kos matica M24
Tehnična ustreznost ponujenega blaga se bo poleg zahtevanih dokazil ugotavljala na podlagi oddanih vzorcev ponudnikov na poziv naročnika!
Zahtevana količina oddanih vzorcev je 10 kom! V izogib nejasnosti glede oddaje vzorce, naročnik že sedaj obvešča ponudnike, da bo skrajni rok za oddajo vzorcev pet (5) delovnih dni od datuma poslanega poziva preko e pošte na naslov kontaktne osebe naveden v Obrazcu 1. Kot pravočasen rok oddaje vzorcev, se bo štelo, da so vzorci oddani osebno v glavnem skladišču na naslovu naročnika ali bodo prispeli po pošti najkasneje do roka za oddajo vzorcev na naslov:
PREMOGOVNIK VELENJE d. o. o.
Partizanska cesta 78, 3320 Velenje
Glavno skladišče s pripisom: NE ODPIRAJ VZOREC JAVNO NAROČILO - »JEKLENO LOČNO PODPORJE - VIJAK Z MATICO 192-NP-0018-2019«.
Na ovojnici mora biti označen naziv in naslov ponudnika.

Željeno je, da ponudniki vzorce oddajo že pred prejetim pozivom na oddajo vzorcev. Dopušča se možnost, da ponudniki oddajo vzorce na dan oddaje ponudbene dokumentacije in sicer 8. 3. 2019 na zgoraj podani naslov naročnika. Skrajni rok za oddajo vzorcev je 5 delovnih dni po datumu oddanega naročnikovega poziva po e- pošti ponudnikom k oddaji zahtevanih vzorcev.

Več na portalu javnih naročil

Iskalnik