Skoči do osrednje vsebine

Javno zbiranje ponudb za prodajo stanovanja z ID znakom: 234 35 4 v Veržeju

Rok za prijavo je potekel.

Na podlagi 51. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18, v nadaljevanju: ZSPDSLS-1) in 16. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova cesta 16, Ljubljana razpisuje javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnine:
- stanovanja z ID znakom: 234 35 4, posamezni del št. 4, v stavbi št. 35, k.o. 234 – Veržej (ID 5553203).

Kontakt

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

Direktorat za investicije

Aleš Rajlič

e-pošta: ales.rajlic@gov.si

tel.: 01 478 4682