Skoči do osrednje vsebine

Javno zbiranje ponudb za prodajo zemljišč s parc. št. 128/2 in 128/6, k.o. 1727 Poljansko predmestje

Rok za prijavo je potekel.

Na podlagi 51. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih
skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18, v nadaljevanju: ZSPDSLS-1) in 16. člena Uredbe o
stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova cesta 16, Ljubljana razpisuje javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin:
- ID znak »parcela 1727 128/2«, parcela št. 128/2, k.o. 1727 Poljansko predmestje, zemljišče v izmeri 275 m² in
- ID znak »parcela 1727 128/6«, parcela št. 128/6, k.o. 1727 Poljansko predmestje, zemljišče v izmeri 412 m².

Kontakt

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

Direktorat za investicije

E-pošta: gp.mizs@gov.si