Skoči do osrednje vsebine

Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi prijave namernega sproščanja gensko spremenjenih organizmov v okolje

Rok za prijavo je potekel.

Na podlagi 34. člena Zakona o ravnanju z gensko spremenjenimi organizmi (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 21/10 in 90/12 – ZdZPVHVVR) v upravnem postopku izdaje dovoljenja za namerno sproščanje gensko spremenjenih organizmov v okolje, prijaviteljici Univerzi v Ljubljani, Veterinarski fakulteti, Gerbičeva 60, Ljubljana, Ministrsvo za okolje in prostor z javnim naznailom obvešča javnost o javni razgrnitvi in javni obravnavi prijave namernega sproščanja gensko spremenjenih organizmov v okolje "Spremljanje kliničnega in imunskega odgovora za izboljšanje zdravljenja spontanih perifernih tumorjev psov s kombinacijo elektrokemoterapije in genskega elektrotransferja IL-12".

  • Dokumentacije | Ministrstvo za okolje in prostor