Skoči do osrednje vsebine

Javno naročilo za izvedbo ultrafiltracije v vodarni Jepihovec

Rok za prijavo je potekel.

Investitor želi v vodarni Jepihovec namestiti napravo za ultrafiltracijo surove vode. Zajetja, ki oskrbujejo vodarno, namreč kalijo, saj so bila leta 2016 v neurju zelo poškodovana. Naročnik ima zato velike težave pri oskrbi prebivalcev s pitno vodo iz tega zajetja. Težavo s kalno vodo bo zato odpravil z vgradnjo naprave za ultrafiltracijo surove vode. \nVoda v vodarno priteče iz enega zajetja pod tlakom nad 2 bara, ostalih zajetij pa pod tlakom, nižjim od enega bara. Odpadna voda se odvaja v potok. Voda iz vseh zajetji gravitacijsko priteče v obstoječi objekt, ki služi kot vodohran in črpališče. Objekt stoji tik ob dovozni cesti. \nMaksimalna kapaciteta vodnih virov je 10 l/s. V ponudbi mora biti upoštevana kapaciteta ultrafiltracijskega naprave min. 5 l/s (18 m3/h) prefiltrirane vode pri motnosti vstopne vode do 10 NTU. V primeru večje motnosti se zmanjša kapaciteta naprave.\nIzpust »odpadne vode« je predviden v lokalni potok, preko pretočne greznice, ki deluje kot usedalnik.\n

Več na portalu javnih naročil