Skoči do osrednje vsebine

Javno naročilo za izgradnjo garažnega objekta za namen parkiranja dvopotnega gasilskega vozila za gašenje in reševanje v predoru Karavanke in logističnega vozila za prevoz opreme

Rok za prijavo je potekel.

GARS Jesenice v svojem imenu in za svoj račun ter v imenu in za račun Direkcije RS za infrastrukturo in Občine Jesenice izvaja javno naročilo za izgradnjo garažnega objekta za namen parkiranja dvopotnega gasilskega vozila za gašenje in reševanje v predoru Karavanke in logističnega vozila za prevoz opreme. Rok izvedbe je šest mesecev od uvedbe v delo.\r\n\r\nPZI dokumentacija je dostopna na spletni strani naročnika: https://www.gars.si/. \r\n\r\nNaročnik ima za predmetno naročilo zagotovljenih 306.560,41 EUR, ki vključuje tudi strošek DDV. Vsaka ponudba, katere skupna ponudbena vrednost bo višino zagotovljenih sredstev presegala, bo v postopku javnega naročila zavrnjena kot nedopustna. Omejitev ne izključuje morebitnih povišanj stroška javnega naročila v fazi izvajanja v primeru nepredvidenega povečanja količin ali dodatno naročenih del, pod pojem, da so za to izpolnjeni pogoji iz 95. člena ZJN-3. V tem primeru bo naročnik na povišanje pristal samo pod pogojem, da bo v fazi izvajanja uspel zago

Več na portalu javnih naročil