Skoči do osrednje vsebine

JAVNO NAROČILO ZA IZBIRO IZVAJALCEV STORITEV VAROVANJA

Rok za prijavo je potekel.

JAVNO NAROČILO ZA IZBIRO IZVAJALCEV STORITEV VAROVANJA
Delitev naročila na sklope: naročilo se oddaja po sklopih.

1. sklop: VAROVANJE ZA MESTNO OBČINO VELENJE, VAROVANJE ZA KOMUNALNO PODJETJE VELENJE d.o.o., VAROVANJE ZA ZAVOD ZA TURIZEM ŠALEŠKE DOLINE IN VAROVANJE ZA GLASBENO ŠOLO FRANA KORUNA KOŽELJSKEGA.

2. sklop: VAROVANJE ZA ZDRAVSTVENI DOM VELENJE.

Pri obeh sklopih je predmet naročila fizično in tehnično varovanje, podrobnejši opis predmeta javnega naročila pa je razviden iz specifikacij posameznega sklopa.

Ponudnik lahko poda ponudbo za enega ali oba sklopa.

Čas trajanja je: 24 mesecev od podpisa pogodbe.

Več na portalu javnih naročil