Skoči do osrednje vsebine

Javno naročilo za dobavo okoljsko manj obremenjujočih interaktivnih zaslonov

Rok za prijavo je potekel.

Predmetni postopek oddaje javnega naročila Gasilske zveze slovenije se zaradi deleža javnih sofinancerskih sredstev izvaja na podlagi veljavnega zakona in podzakonskih aktov, ki urejajo javno naročanje ter veljavno zakonodajo, ki ureja področje predmeta javnega naročila.\r\n\r\nZa oddajo predmetnega javnega naročila se uporabi postopek naročila male vrednosti v skladu s 47. členom ZJN-3. \r\n\r\nZaradi pozne dodelitve sredstev in obveznosti porabe proračunskih sredstev v letu 2020 je naročnik primoran k določitvi krajšega roka za prejem ponudb ter krajšega roka dobave (23. 11. 2020), pri čemer ponudnik ne bo dolžan podpisati pogodbe v primeru, da mu bo v podpis ponujena 4. 11. 2020 ali kasneje. V primeru, da ponudnik pogodbo podpiše, je blago dolžan dobaviti v pogodbenem roku. Rok je bistvena sestavina posla.\r\n\r\nNaročnik si pridržuje pravico skladno z a) točko prvega odstavka 95. člena ZJN-3 naročiti dodatne količine interaktivnih zaslonov (do največ 2 mobilna in/ali 2 fiksna zaslona), po isti

Več na portalu javnih naročil