Skoči do osrednje vsebine

Javno naročilo za dobavo električne energije v občini Gorenja vas - Poljane

Predmet javnega naročila je dobava električne energije v Občini Gorenja vas - Poljane za obdobje 3 let od datuma podpisa pogodbe. Za izvedbo postopka oddaje javnega naročila so se Občina, Krajevne skupnosti in Zavod Poljanska Dolina dogovorile, da je vodilni oziroma nosilni naročnik, ki je med drugim tudi pooblaščen za izvedbo postopka oddaje javnega naročila, Občina Gorenja vas - Poljane. Pogodbo o izvedbi posameznega sklopa predmeta javnega naročila pa bo z izbranim ponudnikom sklenil naročnik, na katerega se sklop nanaša. Ponudbo je treba oddati za vse sklope, ki jih je skupaj 8. Pogodba bo z izbranim ponudnikom sklenjena za obdobje 36 mesecev od 1.11.2023 do 31.10.2026.

Več na portalu javnih naročil