Skoči do osrednje vsebine

Javni razpis za Zoisovo nagrado, Zoisovo priznanje, Puhovo nagrado, Puhovo priznanje in priznanje ambasador znanosti Republike Slovenije v letu 2020

Rok za prijavo je potekel.

Sklep o ugotovitvi prenehanja razlogov za začasne ukrepe v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2(COVID-19) (Uradni list RS, št. 74/20), ki začne veljati 1. 6. 2020, pomeni, da glede na prekinitev rokov v skladu s prvim odstavkom 6. člena Zakona o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) (Uradni list RS, št. 36/20 in 61/20; v nadaljnjem besedilu ZZUSUDJZ) s 1. 6. 2020 preneha veljati začasna prekinitev teka roka, zato bodo roki, ki so začeli teči pred uveljavitvijo začasnih ukrepov, s tem dnem tekli naprej, roki, ki v času trajanja začasnih ukrepov niso tekli, pa bodo s tem dnem začeli teči.

Glede na drugi odstavek 6. člena ZZUSUDJZ, ki ureja tek materialnih rokov, pa to pomeni, da je osmi dan od dneva prenehanja ukrepov 9. 6. 2020.

Navedeno v konkretnem primeru Javnega razpisa za Zoisovo nagrado, Zoisovo priznanje, Puhovo nagrado, Puhovo priznanje in priznanje ambasador znanosti Republike Slovenije v letu 2020 (Uradni list RS  št. 9/2020) pomeni, da je končni rok za vložitev vlog 9. 6. 2020 ob 12 uri.

Odpiranje vlog bo 16.6.2020.

Doslej prejete vloge na Javni razpis za Zoisovo nagrado, Zoisovo priznanje, Puhovo nagrado, Puhovo priznanje in priznanje ambasador znanosti Republike Slovenije v letu 2020 (Uradni list RS  št. 9/2020)  bodo upoštevane in jih ni potrebno pošiljati ponovno.

Odbor Republike Slovenije za podelitev nagrad in priznanj za izjemne dosežke v znanstveno-raziskovalni in razvojni dejavnosti vsako leto podeli do 15 najvišjih državnih nagrad in priznanj za odlične dosežke.

Razpisna dokumentacija

Kontakt

mag. Marta Šabec

marta.sabec@gov.si

01 478 47 39

Več na portalu javnih naročil