Skoči do osrednje vsebine

Javni razpis za spodbujanje velikih investicij za večjo produktivnost in konkurenčnost v Republiki Sloveniji

Rok za prijavo je potekel.

Pomembno obvestilo

20. 4. 2022 - Podaljša se rok za prispetje prijav na prvo odpiranje v letu 2022, ki je sedaj 5. 5. 2022 do 12.00 ure in NE več 22. 4. 2022 do 12.00 ure.

Namen in cilj javnega razpisa

Namen javnega razpisa je spodbuditi gospodarske družbe k trajnostno naravnanim investicijam z vlaganji v  naprednejšo tehnologijo in avtomatizacijo poslovnih procesov, ki bodo prispevale k dekarbonizaciji ter zelenemu in digitalnemu prehodu ter dolgoročno omogočile večjo produktivnost gospodarske družbe, boljše okrevanje, odpornost, rast in konkurenčnost gospodarstva.  

Cilj javnega razpisa je:

  • dvig produktivnosti in dolgoročne konkurenčnosti gospodarskih družb ob istočasnem zagotavljanju trajnosti oziroma dekarbonizacije oziroma razogljičenja in digitalizacije poslovanja,
  • višja dodana vrednost produktov in storitev v slovenskem izvozu ter višje pozicioniranje slovenskih gospodarskih družb v globalnih verigah vrednosti,
  • ohranjanje delovnih mest z višjo dodano vrednostjo,
  • krepitev globalnih in lokalnih verig vrednosti ter višja konkurenčnost členov v dobavnih verigah,
  • enakomernejša regijska porazdelitev investicij.

Vrednost javnega razpisa

Višina sredstev javnega razpisa znaša 88.500.000,00 EUR.

Rok za prijavo

Skrajna roka za prispetje vlog v letu 2022 sta:

  • za prvo odpiranje: 22. 4. 2022, do 12.00 ure,
  • za drugo odpiranje: 1. 10. 2022, do 12.00 ure.

Skrajni rok za prispetje vlog v letu 2023 je 12. 1. 2023, do 12.00 ure.