Skoči do osrednje vsebine

Javni razpis za spodbujanje razvoja lesarstva – BIZI LESDodaj Javna objava

Vlagatelji
Subjekti, kot so opredeljeni v Zakonu o gospodarskih družbah, registrirani kot,
- pravna oseba,
- družba z neomejeno odgovornostjo,
- komanditna družba,
- družba z omejeno odgovornostjo,
- delniška družba,
- komanditna delniška družba,
- evropska delniška družba,
- fizična oseba, ki na trgu samostojno opravlja pridobitno dejavnost,

Subjekti, kot so opredeljeni v Zakonu o zadrugah, registrirani kot,
zadruga.

Vlagatelj mora biti vpisan v sodni register pred 01.01.2020.

Kontakt

Spletne strani Slovenskega regionalnega razvojnega sklada z več informacijami in dokumentacijo.