Skoči do osrednje vsebine

Javni razpis za spodbujanje procesnih izboljšav podjetij v letih 2019 in 2020 (Procesne izboljšave 2019 - 2020)

Rok za prijavo je potekel.

Skupna višina sredstev, namenjenih za izvedbo javnega razpisa znaša 2.100.000 EUR.

Sredstva bo v celoti prispeval Evropski sklad za regionalni razvoj. Prispevek na programskem območju kohezijska regija Vzhodna Slovenija znaša 1.407.000,00 EUR, prispevek na programskem območju kohezijska regija Zahodna Slovenija pa 693.000,00 EUR.

Namen javnega razpisa je izboljšati konkurenčnost podjetij preko procesnih izboljšav in tudi zato, da se spodbuja prehod v (S)Industrijo 4.0.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje stroškov svetovalnih storitev, ki jih podjetjem zagotovijo zunanji izvajalci v zvezi z uvajanjem izboljšav poslovnih procesov v podjetjih.

Upravičenci po tem javnem razpisu so mikro, mala in srednje velika podjetja.

Kontakt

Vsa dokumentacija ter več informacij je na voljo na spletnih straneh SPIRIT Slovenija.

Dodatne informacije v zvezi s pripravo prijav in pojasnila k razpisni dokumentaciji so prijavitelju dosegljive na podlagi pisnega zaprosila, posredovanega na e-naslov: procesneizboljsave2019@spiritslovenia.si.