Skoči do osrednje vsebine

Javni razpis za sofinanciranje selekcijskih in interesnih šolskih tekmovanj v šolskih letih 2021/2022, 2022/2023 in 2023/2024

Rok za prijavo je potekel.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje selekcijskih in interesnih šolskih tekmovanj v šolskih letih 2021/2022, 2022/2023 in 2023/2024, in s tem pogoji, kriteriji in upravičeni stroški za selekcijska in interesna šolska tekmovanja, ter postopek in način izbire. Prijavitelj bo za posamično tekmovanje sofinanciran le za eno vrsto tekmovanja, ali selekcijsko ali interesno šolsko tekmovanje.

Prijavitelj posamičnega selekcijskega oziroma interesnega tekmovanja, ki je bilo izbrano za sofinanciranje v javnem razpisu za sofinanciranje selekcijskih in interesnih šolskih v šolskih letih 2021/2022, 2022/2023 in 2023/2024 (št. 600-118/2021/4 z dne 13.8.2021), ni upravičen do ponovnega sofinanciranja za isto selekcijsko oziroma interesno tekmovanje.

Kontakt

misela.mavric@gov.si

Informativni dan

Ministrstvo bo dne 20. 1. 2022 organiziralo informativni dan za potencialne prijavitelje preko spletne aplikacije Zoom. Zainteresirani prijavitelji se na informativni dan prijavijo na elektronski naslov misela.mavric@gov.si.