Skoči do osrednje vsebine

Javni razpis za sofinanciranje projektov promocije in ozaveščanja na področju urejanja prostora in graditve v letu 2020

Rok za prijavo je potekel.

Odgovor na vprašanje vlagateljev - 27.2.2020

Vprašanje:
Ali se na razpis lahko prijavi organizacija, ki je registrirana kot gospodarsko interesno združenje in deluje na področju iz predmeta razpisa?

Odgovor:
Na razpis se načeloma lahko prijavi tudi gospodarsko interesno združenje (GIZ), ki deluje na področjih iz predmeta razpisa, vendar, glede na to, da je cilj tovrstnega združenja pospeševati pridobitno dejavnost njegovih članov in izboljševati ter povečevati rezultate te dejavnosti (četudi GIZ kot tako ne deluje pridobitno) (563. člen ZGD-1), posebej izpostavljamo, da mora biti prijavljen projekt skladen s cilji in temeljni nameni razpisa in namenjen ciljnim skupinam, ki so določene v 4. točki razpisne dokumentacije. Razpis namreč ni namenjen projektom promocije prostorsko-izvedbenih aktov in strokovnih podlag, pripravi in izvedbi javnih natečajev, promociji potencialnih, načrtovanih investicij v prostoru, promociji gradbenotehničnih, projektantskih in načrtovalskih storitev ter promociji samih institucij, njenih projektov, aktivnosti njenih članov in trženju izdelkov in storitev.

Z navedenim pojasnilom se spreminja krog upravičenih prijaviteljev, tako da se poleg društev, zavodov, ustanov in zbornic, ki delujejo na območju Republike Slovenije, ki so ustanovljeni in delujejo na področjih iz 3. in 4. točke tega razpisa, pod enakimi pogoji na razpis prijavi tudi gospodarsko interesno združenje.