Skoči do osrednje vsebine

Javni razpis za podjetništvo - B Energetika MSVP 2022

Rok za prijavo je potekel.

Upravičeni vlagatelji so upravičenci:
• registrirani v skladu z ZGD, kot:
o pravna oseba, d.n.o., kd., d.d., d.o. , itd.
o fizična oseba, ki na trgu samostojno opravlja pridobitno dejavnost.
• registrirani v skladu z Zakonom o zadrugah, kot:
o zadruga.
• zasebniki, ki samostojno opravljajo poklicno dejavnost, in sicer:
o zdravnik, zobozdravnik, zasebni zdravstveni delavec, ter v
primeru dodelitve posojila izven pravil državnih pomoči, tudi
druge oblike zasebnikov, in sicer registrirani sobodajalec,
samostojni novinar, izvršitelj, notar, odvetnik, lekarnar,
samozaposleni v kulturi, zasebni raziskovalec, detektiv.

Kontakt

Spletne strani Slovenskega regionalnega razvojnega sklada z več informacijami in dokumentacijo.