Skoči do osrednje vsebine

Javni razpis za sofinanciranje plač zaposlenih organizatorjev izobraževanja odraslih v javnih organizacijah za izobraževanje odraslih in javnih srednjih šolah v letu 2022

Rok za prijavo je potekel.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje plač organizatorjev izobraževanja odraslih v javnih organizacijah za izobraževanje odraslih in javnih srednjih šolah, ki izvajajo izobraževanje odraslih (v nadaljevanju: izvajalci) v letu 2022.

 Cilj javnega razpisa je finančna podpora izvajalcem z namenom zagotavljanja sredstev za plače zaposlenih in spremljanje zavodov pri načrtovanju števila ur izobraževalnega dela, spremljanje števila udeležencev, števila zaposlenih in drugih kapacitet ter spremljanje realizacije števila ur opravljenega izobraževalnega dela.

 

Okvirna višina razpoložljivih sredstev je 400.000,00 EUR.

Kontakt

Dodatne informacije glede javnega razpisa lahko dobite pri Mihi Podržaju na telefonski številki 01/400 5458, vsak delovni dan od 10. do 11. ure.