Skoči do osrednje vsebine

Javni razpis za sofinanciranje izvajanja dejavnosti slovenskih poslovnih klubov v tujini v letu 2022 (JR-SPK 2022)

Rok za prijavo je potekel.

Namen javnega razpisa je oblikovati in vzdrževati mrežo že delujočih slovenskih poslovnih klubov v tujini in jih spodbujati pri izvajanju aktivnosti, povezanih z internacionalizacijo slovenskega gospodarstva in privabljanjem tujih investitorjev v Slovenijo.

Okvirna višina sredstev: 450.000,00 EUR

Predmet javnega razpisa je financiranje naslednjih aktivnosti slovenskih poslovnih klubov v tujini:
- organizacija in izvedba poslovnih dogodkov,
- aktivna udeležba na poslovnih dogodkih,
- informiranje slovenskih in tujih podjetij,
- poglobljeno svetovanje slovenskim podjetjem,
- zagotavljanje prispevkov za objavo na Izvoznem Oknu,
- promocija slovenskega gospodarstva in poslovnega okolja,
- promocija slovenskega poslovnega kluba.

Ciljne skupine in upravičenci: slovenski poslovni klubi v tujini
Slovenski poslovni klubi v tujini so uradno registrirane pravne osebe v tujini, ki izvajajo aktivnost slovenskega poslovnega kluba in katerih dejavnost je usmerjena v:
- krepitev gospodarskega sodelovanja med Republiko Slovenijo in državo, v kateri imajo sedež;
- spodbujanje rednih formalnih in neformalnih stikov ter izmenjave informacij med lokalnimi podjetji, institucijami in slovenskimi podjetji, zainteresiranimi za poslovanje na tujem trgu;
- svetovanje slovenskim, predvsem malim in srednje velikim podjetjem, ki se odločajo za prodor na trg, na katerem delujejo posamezni slovenski poslovni klubi, ter tujim podjetjem, ki želijo poslovati s slovenskimi podjetji;
- redno seznanjanje slovenskih podjetij in institucij z aktualnimi poslovnimi informacijami in poslovnimi priložnostmi v državah, v katerih slovenski poslovni klubi delujejo,
- promocijo slovenskega gospodarstva ter slovenskega poslovnega okolja v državah, v katerih slovenski poslovni klubi delujejo.

Cilj javnega razpisa:
- organizacija in izvedba najmanj 60 kakovostnih poslovnih dogodkov, namenjenih slovenskim in tujim podjetjem,
- informiranje in svetovanje najmanj 600 slovenskim podjetjem, ki želijo prodreti na tuje trge,
- posredovanje najmanj 300 prispevkov za objavo na portalu Izvozno Okno.

Kontakt

Več informacij in razpisna dokumentacija je na voljo na spletnih straneh SPIRIT Slovenija, javne agencije.