Skoči do osrednje vsebine

Javni razpis za sofinanciranje izgradnje novih naprav za proizvodnjo električne energije iz sončne energije na javnih stavbah in parkiriščih za obdobje 2024 do 2026

Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev za sofinanciranje izgradnje novih naprav za samooskrbo na javnih stavbah, na pripadajočih enostavnih ali nezahtevnih objektih, ki se nahajajo ob javni stavbi, in/ali na utrjenih površinah parkirišč na stavbnih zemljiščih v lasti občin in/ali države, kar vključuje nakup in vgradnjo tovrstnih naprav za samooskrbo, katerih skupna inštalirana moč vgrajenih fotovoltaičnih panelov na posamezno vlogo je minimalno 1 MW, v kombinaciji z ali brez baterijskih hranilnikov.

Vlagatelji

Vlagatelji po tem javnem razpisu so občine:

  • samostojno,
  • kot vodilni partner v konzorciju občin,
  • kot vodilni partner v konzorciju, ki ga sestavljajo občina(-e) in eden ali več posrednih proračunskih uporabnikov (javni zavodi, javni skladi, javne agencije, katerih ustanovitelj je država in so v vlogi pooblaščenih investitorjev).

Vlagatelj postane končni prejemnik, ko je z njim podpisana pogodba o sofinanciranju.

Rok za prijavo

Predvidena so tri odpiranja vlog. Prvi rok za oddajo vlog je 15. 4. 2024, drugi rok je 2. 9. 2024 in tretji rok je 10. 2. 2025.

Če bodo sredstva porabljena pred iztekom zadnjega roka, bo na spletni strani ter v Uradnem listu RS objavljeno posebno obvestilo o porabi sredstev.

Kontakt

Urad za spodbujanje zelenega prehoda

se-noo.mope@gov.si