Skoči do osrednje vsebine

Javni razpis za podelitev koncesije za opravljanje javne službe obveščanja in izobraževanja potrošnikov ter javne službe izvajanja primerjalnih ocenjevanj blaga in storitev

Rok za prijavo je potekel.

Predmet koncesije za SKLOP A je opravljanje javne službe obveščanja in izobraževanja potrošnikov ter za SKLOP B opravljanje javne službe izvajanja primerjalnih ocenjevanj blaga in storitev. Javni službi sta namenjeni potrošnikom.

SKLOP A
Koncesija za opravljanje javne službe obveščanja in izobraževanja potrošnikov obsega naslednje naloge:
– izvajanje aktivnosti obveščanja in izobraževanja potrošnikov z namenom večje varnosti potrošnikov, izbire, dostopnosti, kakovosti blaga in storitev,
– informiranje potrošnikov o uveljavljanju njihovih pravic.

SKLOP B
Koncesija za opravljanje javne službe izvajanja primerjalnih ocenjevanj blaga in storitev obsega naslednje naloge:
– primerjalno ocenjevanje blaga in storitev z uporabo metodologije za preizkušanje in ocenjevanje kakovosti izdelkov in storitev, ki zajema analizo posameznih značilnosti blaga in storitev, ki izdelke in storitve uvršča v razrede z različnimi ocenami,
– zagotavljanje informiranja potrošnikov o rezultatih primerjalnega testiranja blaga in storitev.

Več informacij glede predmeta koncesije je dostopnih v razpisni dokumentaciji.

Kontakt

mag. Barbara Mesojednik 

Dodatne informacije so na voljo vsak delovni dan med 8.00 in 9.00 uro po telefonu št. 01/400 33 33. Vsa morebitna vprašanja lahko prijavitelji posredujejo tudi pisno po pošti na zgoraj navedeni naslov ali na e-naslov gp.mgrt@gov.si.