Skoči do osrednje vsebine

Javni razpis za podelitev koncesije za opravljanje javne službe obveščanja in izobraževanja potrošnikov ter javne službe izvajanja primerjalnih ocenjevanj blaga in storitev

Predmet koncesije za SKLOP A je opravljanje javne službe obveščanja in izobraževanja potrošnikov ter za SKLOP B opravljanje javne službe izvajanja primerjalnih ocenjevanj blaga in storitev. Javni službi sta namenjeni potrošnikom.

SKLOP A
Koncesija za opravljanje javne službe obveščanja in izobraževanja potrošnikov obsega naslednje naloge:
– izvajanje aktivnosti obveščanja in izobraževanja potrošnikov z namenom večje varnosti potrošnikov, izbire, dostopnosti, kakovosti blaga in storitev,
– informiranje potrošnikov o uveljavljanju njihovih pravic.

SKLOP B
Koncesija za opravljanje javne službe izvajanja primerjalnih ocenjevanj blaga in storitev obsega naslednje naloge:
– primerjalno ocenjevanje blaga in storitev z uporabo metodologije za preizkušanje in ocenjevanje kakovosti izdelkov in storitev, ki zajema analizo posameznih značilnosti blaga in storitev, ki izdelke in storitve uvršča v razrede z različnimi ocenami,
– zagotavljanje informiranja potrošnikov o rezultatih primerjalnega testiranja blaga in storitev.

Več informacij glede predmeta koncesije je dostopnih v razpisni dokumentaciji.

Kontakt

mag. Barbara Mesojednik 

Dodatne informacije so na voljo vsak delovni dan med 8.00 in 9.00 uro po telefonu št. 01/400 33 33. Vsa morebitna vprašanja lahko prijavitelji posredujejo tudi pisno po pošti na zgoraj navedeni naslov ali na e-naslov gp.mgrt@gov.si.

Iskalnik