Skoči do osrednje vsebine

Javni razpis za izbiro študentskih domov za študijsko leto 2021/2022

Rok za prijavo je potekel.

Javni razpis za izbiro študentskih domov za študijsko leto 2021/2022 (v nadaljnjem besedilu: javni razpis) se objavlja za izbiro zasebnih zavodov in drugih zasebnih pravnih oseb ter samostojnih podjetnikov posameznikov, registriranih za dejavnost študentskih domov (v nadaljnjem besedilu: zasebni študentski domovi), ki sprejemajo študente v skladu z določili pravilnika in ki jim bo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo) dodeljevalo subvencije za bivanje študentov.
Namen javnega razpisa je povečanje bivalnih zmogljivosti za študente. Ministrstvo zaradi celostnega reševanja problematike bivanja študentov preko javnega razpisa izbira zasebne študentske domove, ki s svojimi kapacitetami dopolnjujejo in povečujejo bivalne zmogljivosti za študente.

Obvestilo za vlagatelje

Odlok o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in preprečevanje širjenja nalezljive bolezni COVID-19 v upravnih zadevah (Uradni list RS, št. 183/20) v 4. členu glede vlaganja vlog pri organu določa, da se morajo stranke za vložitev vloge v fizični obliki predhodno najaviti in se o času vložitve vloge dogovoriti z organom.

Za osebno oddajo vloge na MIZŠ se morate predhodno naročiti:

- preko elektronske pošte: gp.mizs@gov.si ali

- na telefonsko št.: 01 400 54 43 vsak delavnik od 9. do 14.30 ure.

Kontakt

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Direktorat za visoko šolstvo, Sektor za visoko šolstvo

Maja Švent, e-pošta: maja.svent@gov.si, Telefon: 01 478 47 90