Skoči do osrednje vsebine

Javni razpis za izbiro študentskih domov za študijsko leto 2020/2021

Rok za prijavo je potekel.

Javni razpis za izbiro študentskih domov za študijsko leto 2020/2021 (v nadaljnjem besedilu: javni razpis) se objavlja za izbiro zasebnih zavodov in drugih zasebnih pravnih oseb ter samostojnih podjetnikov posameznikov, registriranih za dejavnost študentskih domov (v nadaljnjem besedilu: zasebni študentski domovi), ki sprejemajo študente v skladu z določili pravilnika in ki jim bo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo) dodeljevalo subvencije za bivanje študentov.
Namen javnega razpisa je povečanje bivalnih zmogljivosti za študente. Ministrstvo zaradi celostnega reševanja problematike bivanja študentov preko javnega razpisa izbira zasebne študentske domove, ki s svojimi kapacitetami dopolnjujejo in povečujejo bivalne zmogljivosti za študente.

Kontakt

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

Direktorat za visoko šolstvo

Sektor za visoko šolstvo

Urška Pikec Vesel

e-pošta: urska.pikec-vesel@gov.si

Telefon: 01 478 4747