Skoči do osrednje vsebine

Javni razpis študijskih pomoči za subvencioniranje šolnin za nadaljnje izobraževanje strokovnih delavcev v študijskem letu 2019/20 – 2. del

Rok za prijavo je potekel.

OBVESTILO vsem prijaviteljem na Javni razpis študijskih pomoči za subvencioniranje šolnin z nadaljnje izobraževanje strokovnih delavcev v študijskem letu 2019/20 2. del

V Uradnem listu RS, št. 36 z dne 28. 3. 2020 je bil objavljen Zakon o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) (v nadaljnjem besedilu: zakon), ki je začel veljati 29. 3. 2020 in je priloga tega obvestila.

Na podlagi 2. člena zakona ukrepi iz zakona ter iz aktov, sprejetih na njegovi podlagi, veljajo do prenehanja razlogov zanje, vendar najdlje do 1. julija 2020. Vlada RS bo prenehanje razlogov za ukrepe ugotovila s sklepom, ki ga bo objavila v Uradnem listu Republike Slovenije. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport bo na svoji spletni strani takoj objavilo obvestilo v zvezi s prenehanjem teh ukrepov, tako da boste vsi prijavitelji o tem pravočasno obveščeni.

V času trajanja ukrepov ministrstvo, upoštevaje zakon, ne vroča pozivov na dopolnitve vlog in sklepov o izbiri. Slednji bodo torej vročeni po prenehanju ukrepov.

Predmet javnega razpisa je subvencioniranje šolnin za nadaljnje izobraževanje strokovnih delavcev zaposlenih v vzgojno-izobraževalnih zavodih, ki izvajajo javno službo, in v javnih zavodih, ki izvajajo vzgojno-izobraževalno delo v prilagojenem programu za predšolske otroke s posebnimi potrebami oziroma v posebnem programu vzgoje in izobraževanja otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami kot javno službo.

Razpisna dokumentacija

Višina razpisanih sredstev

120.000,00 EUR

Kontaktne osebe