Skoči do osrednje vsebine

Javni razpis P7C 2020 COVID – Krediti za blažitev posledic epidemije SARS-CoV-2 na gospodarstvo

Rok za prijavo je potekel.

Cilj javnega razpisa P7C 2020 COVID  je omogočiti MSP-jem, ki so utrpela škodo zaradi virusa SARS-CoV-2, hiter in enostaven dostop do brezobrestnega kredita, z naslednjimi ugodnostmi:

  • nižje zavarovalne zahteve,
  • ročnost kredita do 60 mesecev,
  • možnost koriščenja moratorija do 6 mesecev,
  • kredit lahko krije do 100 % vrednosti upravičenih stroškov projekta, a največ 50.000 EUR,
  • brez stroškov odobravanja in vodenja.

 

Na razpis  P7C 2020 COVID  se lahko prijavijo:

  • mikro, mala in srednje velika podjetja, ki imajo na zadnji dan meseca pred mesecem oddaje vloge od 5 do vključno 49 zaposlenih, organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki, zadruge in zavodi ter socialna podjetja (so.p), ki so se preoblikovala po Zakonu o socialnem podjetništvu,
  • ki imajo glavno dejavnost po SKD: 1 Dejavnosti hotelov in podobnih nastanitvenih obratov; I55.2 Dejavnosti počitniških domov in podobnih nastanitvenih obratov za kratkotrajno bivanje; I55.3 Dejavnost avtokampov, taborov; I56 Dejavnost strežbe jedi in pijač; N79 Dejavnost potovalnih agencij, organizatorjev potovanj in s potovanji povezane dejavnosti; N82.3. Organiziranje razstav, sejmov in srečanj, R90 Kulturne in razvedrilne dejavnosti ter N49.391, medkrajevni in drug cestni potniški promet (pod pogojem, da podjetje razpolaga z licenco za prevoz potnikov in je registrirano v registru licenc cestnih prevozov pri GZS ali registru licenc pri OZS).

Kontakt

Spletna stran Slovenskega podjetniškega sklada z vso dokumentacijo

Več na portalu javnih naročil