Skoči do osrednje vsebine

Javni razpis Krepitev trženja blagovnih znamk na tujih trgih prek showroomov

Namen javnega razpisa je podpreti podjetja, ki želijo krepiti trženje blagovnih znamk na tujih trgih in na ta način na trgu dosegati višjo dodano vrednost in konkurenčno prednost, tako pri pozicioniranju končnih produktov na tujem trgu, kakor tudi pri vključevanju v globalne verige vrednosti na različnih nivojih.
Ciljna skupina: mikro, mala in srednje velika podjetja s sedežem v kohezijski regiji Vzhodna Slovenija, ki želijo svoje poslovanje diverzificirati na tuje trge in/ali širiti obstoječe dejavnosti na tujih trgih.

Predvideni so štirje roki za oddajo vlog:
1. rok: 30. 9. 2019
2. rok: 30. 9. 2020
3. rok: 30. 9. 2021
4. rok: 30. 9. 2022

Kontakt

Spletna stran SPIRIT Slovenija, javna agencija z vso dokumentacijo

Iskalnik