Skoči do osrednje vsebine

Javni razpis ERA CoBioTech 3rd Call »Bio-based replacement products, technologies and processes«

Rok za prijavo je potekel.

V ERA CoBioTech 3. javnem razpisu »Bio-based replacement products, technologies and processes« za raziskovalne projekte na področju biotehnologije sodeluje 9 ministrstev in agencij, ki financirajo raziskovalno in inovacijsko dejavnost. Razpis je enostopenjski, rok za oddajo prijav je 30. junij 2020 do 13. ure (CET).

Predmet: sofinanciranje aktivnosti slovenskih partnerjev v projektih izbranih v okviru skupnega transnacionalnega razpisa za raziskovalno razvojne projekte CoBioTech 3rd call “Bio-Based replacement products, technologies and processes” (v nadaljevanju: razpis). Poziv se navezuje in je v skladu z razpisom, ki je objavljen na spletni strani razpisa. Prijava na transnacionalni razpis je pogoj za morebitno kasnejše sofinanciranje na razpisu.  

Partnerske države v razpisu:
Belgija, Estonija, Francija, Nemčija, Norveška, Rusija, Slovenija, Španija in Turčija.

Trajanje projektov:  največ 36 mesecev.

Upravičenci:
 Izvajalci raziskovalne in razvojne dejavnosti v skladu z nacionalnim aneksom v okviru ERA CoBioTech 3. javnega razpisa.  

Višina nacionalnih sredstev: 420.000 EUR. Vrednost slovenskega dela posameznega mednarodnega projekta lahko znaša največ do 210.000 EUR za celotno trajanje projekta (največ 70.000 EUR letno).   

Trajanje projektov:  največ 36 mesecev

Upravičenci: Slovenski prijavitelji morajo izpolnjevati vse splošne pogoje razpisa, objavljenega na spletni strani razpisa. Poleg tega morajo slovenski prijavitelji izpolnjevati tudi nacionalne pogoje, ki so navedeni v nacionalnem Aneksu 1 (str. 24 in 25 v dokumentu »ERA CoBioTech Call Announcement«.

Nacionalni aneks opredeljuje tudi upravičene stroške financiranja skladno z Uredbo o normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje raziskovalne dejavnosti, financirane iz Proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 103/11, 56/12, 15/14, 103/15, 27/17 , 9/18 in 62/19) in višino sofinanciranja slovenskih partnerjev v razpisu. Slovenski prijavitelji morajo pri pripravi finančnega načrta upoštevati navodila, objavljena na tej spletni strani.

Predvideni terminski plan razpisa: 

Rok za oddajo mednarodnih prijav: 30. junij 2020. Mednarodno prijavo na enostopenjski razpis mora oddati koordinator transnacionalnega projektnega predloga, v elektronski obliki na spletni strani razpisa.

Rezultati razpisa: predvidoma začetek novembra 2020.

Začetek projektov: predvidoma od januarja 2021 dalje.


NACIONALNA PRIJAVA na razpis ni predvidena. Tisti slovenski partnerji, ki bodo sodelovali v konzorciju, katerega projekt bo na osnovi mednarodnega ocenjevanja predlagan za sofinanciranje, bodo s strani MIZŠ obveščeni o postopku za dodelitev nacionalnih sredstev za sofinanciranje njihovih aktivnosti v mednarodnem projektu.

POMEMBNO!     
Svetujemo vam, da čim prej stopite v stik z nacionalno kontaktno osebo, da preverite ali izpolnjujete nacionalne in mednarodne pogoje razpisa.

Kontakt

Katja Ceglar
+386 1 478 47 36
katja.ceglar@gov.si