Skoči do osrednje vsebine

Javni razpis za podelitev nagrad Republike Slovenije na področju šolstva za leto 2021

Rok za prijavo je potekel.

Predmet javnega razpisa je zbiranje predlogov kandidatov za podelitev nagrad Republike Slovenije na področju šolstva. Nagrade se podeljujejo za najvišje dosežke v vzgoji in izobraževanju, ki pomembno prispevajo k razvoju pedagoške prakse in teorije ter h kakovostnemu izobraževanju, utrjujejo varstvo človekovih pravic in temeljnih svoboščin v vzgoji in izobraževanju, omogočajo pozitivne vzgojne vplive šole ter spodbujajo humanizacijo odnosov v šoli.

Nagrade se podelijo za izjemne dosežke in za življenjsko delo.

Nagrado lahko prejme posameznik (-ica), skupina posameznikov (v nadaljnjem besedilu: skupina), zavod ali druga organizacija s področja vzgoje oziroma izobraževanja: predšolske vzgoje, osnovnega šolstva, glasbenega šolstva, izobraževanja in usposabljanja otrok in mladostnikov z motnjami v razvoju, srednjega šolstva, izobraževanja odraslih, višjega in visokega šolstva, dijaških in študentskih domov, šolstva pripadnikov madžarske in italijanske narodnostne skupnosti in Romov, šolstva pripadnikov slovenske manjšine v Italiji, Avstriji in na Madžarskem ter dopolnilnega pouka slovenskega jezika in kulture za Slovence po svetu, oziroma drugega področja vzgoje in izobraževanja.

Posameznik (-ica) je lahko nagrajen (-a) za življenjsko delo, če je na posameznem področju deloval (-a) najmanj 30 let. Posameznik, skupina, zavod ali druga organizacija lahko dobi isto vrsto nagrade samo enkrat. Oseba, ki je bila že nagrajena za izjemne dosežke kot član skupine, je lahko nagrajena tudi kot posameznik, vendar le za življenjsko delo.

Nagrade ne more prejeti učbenik, časopis ali revija, ampak le njihov avtor oziroma urednik, uredništvo.

Več informacij je zbrano v pripetih dokumentih spodaj. Prav tako je dodan tudi prijavni obrazec. 

 

Razpisna dokumentacija

Kontakt

Rosanda Lenart

rosanda.lenart@gov.si

01 400 53 70