Skoči do osrednje vsebine

Javni poziv za sodelovanje v Odboru za podeljevanje Bloudkovih priznanj

Rok za prijavo je potekel.

Javni poziv slovenski športni in s športom povezani javnosti, da predlaga kandidate za članstvo v Odboru za podeljevanje Bloudkovih priznanj za mandatno obdobje 2020 - 2024.

Javni poziv za sodelovanje v odboru za podeljevanje Bloudkovih priznanj

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport RS na podlagi 7. člena Zakona o Bloudkovih priznanjih (Uradni list RS, št. 112/2005) poziva zainteresirane kandidate, da podajo kandidaturo za člana Odbora za podeljevanje Bloudkovih priznanj. Izbrani predstavniki bodo imenovani za člana odbora za štiriletno mandatno obdobje.

Rok za oddajo prijav je 15. januar 2020.

Kandidati, ki bodo podali kandidaturo za člana Odbora za podeljevanje Bloudkovih priznanj, morajo posredovati prijavo z naslednjimi prilogami v naslednji obliki:

 • življenjepis v predpisani obliki (EUROPASS življenjepis je priloga 1 tega javnega poziva);
 • pisno izjavo kandidata:
 • da izključno za namen postopka imenovanja v omenjeni odbor Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport dovoljuje obdelavo in uporabo svojih osebnih podatkov (izjava je priloga 2 tega javnega poziva);
 • da ni funkcionar v izvršilni veji oblasti oziroma da ni funkcionar, katerega opravljanje funkcije je nezdružljivo z veljavnimi predpisi (izjava je priloga 3 tega javnega poziva).

Kandidati, ki se bodo javili na javni poziv, morajo izkazati izpolnjevanje naslednjih pogojev:

 • dobro poznavanje športa v Republiki Sloveniji, njegove organiziranosti, normativne ureditve in praktičnega delovanja;
 • dolgoletne izkušnje skozi nastopanje ali delovanje v tekmovalnem/amaterskem/rekreacijskem športu;
 • ugled in prepoznavnost posameznika v športu in družbi nasploh;
 • doprinos posameznika v športu.

Od kandidata se pričakuje tudi:

 • splošna razgledanost;
 • komunikacijske sposobnosti;
 • sposobnost timskega dela.

Kandidati naj pošljejo prijavo v zaprti ovojnici z označbo: »javni poziv – šifra  011-7/2019/1« na naslov: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova 16, 1000 Ljubljana, do vključno 15. 1. 2020. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: gp.mizs@gov.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

Kontaktna oseba za dodatna pojasnila v času uradnih ur Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport je Zoran Verovnik, elektronski naslov: zoran.verovnik@gov.si, telefon: 01 400 52 47.

Kandidati bodo obveščeni le v primeru imenovanja. V postopku javnega povabila ni možnosti vlaganja pravnih sredstev.

Kandidati kazensko in materialno odgovarjajo za pravilnost navedb v prijavi.

Dr. Jernej PIKALO

MINISTER

Kontakt

Zoran Verovnik

tel.:01/400 52 47

zoran.verovnik@gov.si