Skoči do osrednje vsebine

Javni poziv za izbiro kandidatov za predstavnika ustanovitelja v upravnem odboru Javnega raziskovalnega zavoda Urbanistični inštitut Republike Slovenije

Rok za prijavo je potekel.

Predstavnik ustanovitelja je v upravni odbor Urbanističnega inštituta Republike Slovenije imenovan za mandatno obdobje štirih let oziroma do izteka mandata upravnega odbora.

Javni poziv in priloge

Kontakt

Kandidati za predstavnika ustanovitelja, ki ga Vladi RS predlaga ministrstvo, pristojno za znanost, pošljejo prijavo v zaprti ovojnici z označbo: »Prijava za predstavnika ustanovitelja v upravnem odboru Urbanističnega inštituta Republike Slovenije« na naslov Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije, Masarykova ulica 16, 1000 Ljubljana, ali na elektronski naslov gp.mvzi@gov.si z naslovom zadeve »Prijava za predstavnika ustanovitelja v upravnem odboru Urbanističnega inštituta Republike Slovenije«.

Kandidati za predstavnika ustanovitelja, ki ga Vladi RS predlaga ministrstvo, pristojno za prostor, pošljejo prijavo v zaprti ovojnici z označbo: »Prijava za predstavnika ustanovitelja v upravnem odboru Urbanističnega inštituta Republike Slovenije« na naslov Ministrstvo za naravne vire in prostor, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana, ali na elektronski naslov gp.mnvp@gov.si z naslovom zadeve »Prijava za predstavnika ustanovitelja v upravnem odboru Urbanističnega inštituta Republike Slovenije«.

Kandidati bodo obveščeni le, če bodo imenovani v upravni odbor Urbanističnega inštituta Republike Slovenije.